Language

24 Август, 2019

Macro

Доста разпространено е схващането , че всяка снимка на сравнително близък обект е макро. По дифиниция обаче макрофотографията започва от мащаб 1:1 и се разпростира до 20:1 от където започва микрофотографията, за чиито цели се използват микроскопи. Всичко намиращо се в нормалните мащаби /едър план/ до 1:1 е просто close up , a не макро . Света на малките на пръв поглед незабележими неща е смайващо необятен и изумително красив. Макрофотографията е буквално вникване в нещата. Тя е все по-достъпно и по-достъпно хоби. Всеки, който се увлича по изкуство и има развит усет към композиция и цветове може да се занимава с макрофотография. Така ще открие един необятен свят изпълнен с цветове и светлина.